Produktutveckling i vår egen verkstad

Ett faktum som särskiljer Bam Bormet från sina konkurrenter är att hela processen, från den första skissen till installation och service efter leverans, ombesörjs av våra egna anställda.

Nya lokaler

För att fortsätta vår expansion investerade vi 2014 i en helt ny företagsanläggning i industriområdet i Nieuwerkerken.
Nu har vi:

  • 1650 m² produktionsyta
  • 1500 m² lageryta
  • 200 m² utställningsyta
  • 350 m² kontorsyta, med sammanträdes- och utbildningsrum samt faciliteter för våra anställda.