Företagets historia

År 1974 grundades företaget BORMET av Michel BORMANS och André METTEN. De inriktade sig på allt som har med accesshantering att göra, från larmsystem till portar och stängsel.
Ivan Schreurs som bor bredvid företaget med sin familj, började arbeta på företaget 1979 med tillverkning och installation av produkterna. År 1985 tog han och en kollega över BORMET.

År 2004 började också två av Ivans söner arbeta för företaget: Ruben som projektingenjör och Dries som installationstekniker.

Ett fullfjädrat familjeföretag.

År 2011 blev BORMET ett fullfjädrat familjeföretag, när Ruben och Dries köpte Ivans kompanjons aktier.

2014 var en ny milstolpe i företagets historia: Ivan Schreurs ansåg att sönerna nu var redo för att leda företaget och han överlät då sina aktier till dem.
Ruben och Dries Schreurs var övertygade om företagets tillväxtpotential och de ägnade all energi åt expansion.

Flytten till de nybyggda lokalerna 2015 och det nya företagsnamnet Bam Bormet var de första tydliga tecknen på generationsskiftet.

Att utveckla verksamheten utomlands var nästa steg i tillväxtplanen. Detta var tvunget att ske systematiskt på ett genomtänkt och planerat sätt.