Konsumenter har rätt att häva köpet av en produkt utan att uppge ett skäl till detta och utan att betala vite genom att informera Bormet bvba om att han/hon vill utnyttja ångerrätten. Detta ska ske inom 14 dagar från dagen som följer efter det datum då produkten levererades.

Företagets kontaktinformation
Bormet bvba
Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, Belgien
BE0414651838
info@bambormet.be
Tel.: +32 (0)11 31 26 56
Fax: +32 (0)11 31 65 66

Artikel 1: Allmänna villkor

E-butiken som är knuten till Bormet bvba med säte på Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken (Belgien), momsregistreringsnummer BE0414651838, (nedan kallad ”Bormet bvba”) erbjuder kunden möjlighet att köpa produkter online.
De aktuella Allmänna villkoren ("Villkor") gäller alla artiklar i Bormet bvba:s sortiment och varje köp kunden gör från Bormet bvba.

Kunden godkänner att dessa Villkor är de enda villkor som ska vara tillämpliga, och godkänner att de gäller före deras egna allmänna eller specifika köpvillkor, även i om det anges att de gäller exklusivt.

Artikel 2: Pris

Alla prisuppgifter är inklusive belgisk moms och alla andra skatter som är obligatoriska för kunden. Vid debitering av kostnader för transport, bokning eller administration, anges dessa belopp separat.
Prisuppgiften gäller endast artiklarna enligt beskrivning. Fotografier bifogas i dekorativt syfte och de kan innehålla delar och tillbehör som inte är inkluderade i priset.

Artikel 3: Erbjudande

Samtliga erbjudanden erbjuds endast till kunder bosatta i Europeiska unionen. Artiklarna är endast avsedda för normalt, privat bruk.
Trots det faktum att katalogen och webbplatsen har sammanställts med största möjliga noggrannhet, kan de innehålla information som är ofullständig, i grunden inkorrekt eller föråldrad.
Om du har specifika frågor, exempelvis om storlekar, färger, tillgänglighet, leveranstid eller leveranssätt, kontakta vår kundservice i förväg (se artikel 12)

Med hänsyn till informationens korrekthet, ämne eller fullständighet, är Bormet bvba endast skyldigt att prestera efter bästa möjliga förmåga. Bormet bvba är under inga omständigheter skadeståndsskyldig för några fel vad gäller innehåll, typografi eller tryckfel.

Erbjudandet gäller så länge lagret räcker och kan när som helst anpassas eller dras tillbaka av Bormet bvba.

Bormet bvba har rätt att avvisa beställningar, ändra leveranstider, dela leveranser eller tillämpa andra villkor för leveransen, allt detta utan att uppge något skäl.

Artikel 4: Köp online

Kunder kan köpa artiklar ur Bormet bvba:s sortiment online.

Köpavtalet träder i kraft när kunden får ett e-postmeddelande med en bekräftelse från Bormet bvba. Artiklarna kommer att levereras till kundens adress på det leveransdatum som anges i bekräftelsen.

Kunder kan välja mellan följande betalningssätt:

- kreditkort
- betalkort
- banköverföring

Artikel 5: Äganderättsförbehåll

Den levererade artikeln är Bormet bvba:s egendom till dess att kunden har betalat för den.
Risken för förlust eller skada överlåts till kunden vid tidpunkten för leverans. Om det är nödvändigt ska kunden informera tredje part som kommit för att beslagta föremål om eventuella artiklar som ännu inte har betalats och om Bormet bvba:s äganderättsförbehåll.

Artikel 6: Skadestånd vid utebliven betalning

Utan begränsning av några rättigheter som tillfaller Bormet bvba i händelse av utebliven betalning eller sen betalning, kommer kunden att vara skyldig en ränta på 10 % om året på det belopp som inte har betalats, från det standarddatum som reglerats i lag och utan att informera om detta. Kunden kommer också enligt lag att vara skyldig en fast ersättning på 10 % av beloppet i fråga med ett minimum på 25 euro per faktura och utan att informera om detta.
Bormet bvba förbehåller rätten att återta artiklar som inte har betalats i sin helhet, utan att göra avkall på rättigheterna ovan.

Artikel 7: Klagomål

Alla synliga skador och/eller kvalitativa defekter på en artikel eller några andra tillkortakommanden vid leveransen ska rapporteras omedelbart, annars upphör alla rättigheter.

Artikel 8: Garanti

De levererade varorna täcks av 1 års garanti mot material- och tillverkningsfel. Denna garanti ger rätt till kostnadsfri reparation eller byte. Arbetskostnader täcks av garantin under 1 år. Transportkostnader täcks av garantin under 1 år, men endast om artikeln installerades av våra servicemontörer och endast inom en radie på 100 km från våra företagsanläggningar.

a. Lagstadgad garanti (endast för konsumenter)
I enlighet med lagen av den 21 september 2004 om konsumentskydd vid försäljning av konsumtionsvaror har konsumenter juridiskt reglerade rättigheter.
Denna lagenliga garanti gäller för den första ägaren av varje artikel från köpedatumet (eller efter leverans).
Eventuella handelsgarantier påverkar inte dessa rättigheter.

b. Allmänt
För att kunna utnyttja garantin måste kunden visa ett köpebevis.

Om en artikel köptes online och levererades till kundens hemadress måste kunden kontakta Bormet bvba:s kundservice och sedan återlämna artikeln till Bormet bvba på egen bekostnad.

Konsumenter ska rapportera alla fel senast 2 månader efter det att de upptäckts. Efter denna tidsperiod förfaller alla rättigheter till reparation eller byte.

Garantin (handelsgaranti och/eller garantier reglerade i lag) kommer aldrig att gälla fel som uppstått till följd av olyckor, vanskötsel, abnormal eller felaktig användning, användning av artikeln som inte är i linje med det användningsområde den konstruerats för, om bruksanvisningen eller manualen inte följs, justeringar eller modifieringar av artikeln, omild behandling, dåligt underhåll eller abnormal eller felaktig användning.

Detta gäller inte heller för artiklar med en kortare livslängd eller artiklar som utsätts för slitage.
Defekter som uppenbaras efter en tidsperiod på sex månader efter det datum då produkten köpts eller levererats betraktas inte som dolda defekter om inte kunden kan bevisa motsatsen.

Garantin gäller endast den första ägaren.

Artikel 9: Ångerrätt

Villkoren i denna artikel gäller endast kunder som köper artiklar online som konsument:
Konsumenter har rätt att häva köpet av en produkt utan att uppge ett skäl till detta och utan att betala vite genom att informera Bormet bvba om att han/hon vill utnyttja ångerrätten. Detta ska ske inom 14 dagar från dagen som följer efter det datum då produkten levererades.
Kunder som vill utnyttja ångerrätten ska kontakta Bormet bvba:s kundservice inom 14 dagar från leverans och på egen kostnad returnera varorna inom 20 dagar till Bormet bvba, Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, Belgien.
Varor med ett försäljningspris på 100 euro eller mer måste returneras per bud (DHL, FedEx, etc.).
Artiklar som returneras ska ligga i den oskadade originalförpackningen tillsammans med alla tillbehör, bruksanvisningar och ett köpebevis.

Returer i följande skick godtas aldrig:
- använda, smutsiga, skadade eller ofullständiga artiklar
- artiklar med öppnade förpackningar eller där delar av förpackningarna är öppnade
- artiklar som har specialtillverkats för kunden
- artiklar som inte kan returneras till följd av specifika egenskaper.

Artikel 10: Konfidentialitet

Bormet bvba kommer endast att använda dina personuppgifter för genomförande av det kontrakt du har ingått genom att göra beställningen, samt för att skicka information från Bormet bvba. Var god ge oss din e-postadress om du också vill få information per e-post.

Vi hanterar dina personuppgifter som konfidentiell information och kommer aldrig att överlämna, hyra ut eller sälja dem till tredje part. Du har när som helst rätt att begära, förbättra, ändra eller radera din personliga information som vi har sparat i vår kundförteckning och du kan också neka Bormet bvba rätten att använda dina personuppgifter för att skicka information. Skicka din begäran skriftligen till adressen nedan: Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, Belgien.

Kunder ansvarar för att hålla de egna inloggningsuppgifterna och lösenordet hemligt. Ditt lösenord krypteras när det sparas och Bormet bvba har därför inte tillgång till det.
Bormet bvba följer den belgiska lagen från den 8 december 1992 om integritetsskydd vid hantering av personuppgifter. Du har tillgång till alla uppgifter som vi har om dig genom din användarprofil och du kan läsa, ändra eller radera denna information.
Bormet bvba använder cookies. Cookies är en standardteknik på internet som gör det möjligt att spara och låsa upp specifik information på användarens system. Cookies kan inte användas för att identifiera individer; en cookie kan endast identifiera en elektronisk enhet. Du kan ändra datorns inställningar och på så sätt förhindra att datorn accepterar cookies när du surfar på internet. Men tänk på att det kan uppstå problem när du gör beställningar om datorn inte accepterar cookies. Om detta händer kan du kontakta oss så kan vi ta emot din beställning direkt.
Bormet bvba sparar statistik om besökare online (anonymt) för att se hur ofta de besöker varje sida på webbplatsen. Om du har några frågor om denna integritetsförklaring, kontakta oss på info@bambormet.be.

Artikel 11: Begränsning av giltighet - icke-avvisande

Om någon av skrivelserna i dessa Villkor skulle förklaras vara utan laga kraft eller vara olagliga eller ogiltiga, påverkar detta på intet sätt giltigheten, de juridiska aspekterna eller tillämpbarheten för övriga villkor.

Om Bormet bvba inte kan upprätthålla någon av de rättigheter som beskrivs i dessa Villkor eller inte kan bruka en sådan rättighet kommer detta aldrig att betraktas som att företaget avstår från rätten till skrivelsen och det påverkar aldrig giltigheten för dessa rättigheter.

Artikel 12: Bormet bvba:s kundservice

Du kan kontakta Bormet bvba:s kundservice genom att ringa till +32 (0)11 31 26 56, skicka e-post till info@bambormet.be eller skicka post till följande adress: Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, Belgien

Artikel 13: Förändringar av villkoren

Dessa Villkor kompletteras av andra villkor med uttrycklig hänvisning samt Bormet bvba:s allmänna försäljningsvillkor. Om dessa skulle strida mot varandra, gäller de aktuella Villkoren.

Bormet bvba har när som helst rätt att ändra dessa Villkor utan att informera om detta. Varje köp efter en sådan ändring betyder att kunden godkänner dessa nya Villkor.

Artikel 14: Bevisning

Kunden ger samtycke till att elektronisk kommunikation och reservkopior kan användas som bevisning.

Artikel 15: Tillämplig lag, behörig domstol

Belgisk lag gäller, förutom för villkoren för internationell privaträtt på tillämplig lag och Rom I-förordningen om internationella köpeavtal gällande lös egendom. Alla tvister regleras i tingsrätten i Hasselt, Belgien.